O mnie

Ukończyłam studia z zakresu psychologii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (2004r.), a także studia podyplomowe z Terapii Dzieci o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych oraz szkolenie z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR). Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje biorąc udział w wielu szkoleniach i kursach z zakresu psychologii prowadzonych przez Polski Instytut Ericksonowski.

Ukończyłam również roczny kurs z terapii poznawczo – behawioralnej, który był organizowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, prowadzony przez Centrum Psychologii Integralnej „Integral”.

W swojej pracy klinicznej kieruję się zasadami Kodeksu Etyki Zawodowej Psychologa, a także dbam o systematyczne poddawanie superwizji mojego warsztatu pracy.

Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych, małżeństw i par, a także konsultacje diagnostyczne. W swojej pracy łączę różne podejścia (TSR - terapię skoncentrowaną na rozwiązaniach, terapię ericksonowską, nurt poznawczo - behawioralny), wykorzystując je dla jak najskuteczniejszej pomocy klientowi.